5 things on this summer’s to do list

Long time no see (read).

RoVara a venit deja și asta înseamnă noi planuri și un nou to do list. Sigur, primul lucru pe listă ar trebui să fie un corp perfect de plajă, dar pe cine păcălesc eu, care lenevesc cel mai mult vara și mănânc cele mai multe dulciuri. Așadar, vă voi recomanda în continuare ce să faceți să aveți mai multă grijă de voi sau să fiți mai chic.

1. Waterproof make-up

Știm foarte bine că vara înseamnă mare, ștrand, căldură mare mon cher, din cauza căreia machiajul nu-ți rezistă. Și totuși vrem să arătăm cât mai bine pe plajă sau la piscină. Nu aduc eu noutatea machiajului rezistent la apă dar e un aspect destul de important care trebuie luat în vedere în fiecare vară.  În continuare vă voi recomanda două produse indispensabile în această vară.

Fiindcă vara în general trebuie să ai un machiaj cât mai natural, primul produs de make-up pe care vi-l recomand este rimelul waterproof. Poți să te scalzi liniștită, fără probleme, ore întregi în mare, piscină, că rimelul tău va rezista toată ziua. Eu folosesc rimelul din produse naturale “Mascara Waterproof cu extract de alge și vitamina E” de la Bottega Verde și pot spune că nu m-a dezamăgit, chiar dacă m-am scăldat toată ziua în mare.

mascara bottega verde

Al doilea produs waterproof must-have în această vară este eyeliner-ul. Eu folosesc eyeliner la aproape orice tip de machiaj, devenind un produs extrem de important în trusa mea de cosmetice. Poate că nu vrei să intri în mare când ești dată cu eyeliner, dar vara cel mai bine folosești un eyeliner waterproof care rezistă și la cele mai înalte temperaturi.

2. Flash tattoos

Cum în ultimii ani numărul festivalurilor muzicale în stil boho a crescut simțitor, flash tattoo-urile au stârnit o nouă tendință. Ce sunt ele de fapt? Tatuaje metalice ușor de aplicat și care pot rezista o săptămână sau chiar mai mult. În principal sunt aurii și argintii cu negru, dar mai nou se găsesc și colorate sau doar albe. Sunt foarte cool și se găsesc la prețuri destul de ok în magazine precum 1000px-H&M-Logo.svg sau bershka-logo.

3. Coliere statement în stilul boho

Că tot vorbeam de acest stil foarte trendy în ultima perioadă, este timpul să menționăm și colierele specifice acestui stil. Dacă colierele statement vi s-au părut mari, ei bine cele boho sunt duble sau triple și au un stil mai hippie. Arată de fapt ca două-trei coliere statement lipite și pot fi purtate la ținute simple pentru a da un plus de eleganță și stil. Încă nu mi-am achiziționat unul, dar în această vară nu voi rata această șansă și sper că nici voi 😉

4. Zâmbet perfect

Poate v-am surprins puțin aici, dar dantura este o parte destul de importantă a corpului care nu trebuie neglijată. Majoritatea persoanelor pe care le cunosc (și eu, de asemenea), mergem la dentist doar atunci când apare o problemă. Ei bine, ținând cont că vara nu mai avem grija facultății, a cursurilor stresante (poate doar a locului de muncă), este timpul să ne îndreptăm atenția asupra danturii pentru a evita problemele ce pot apărea și care ne dau mari bătăi de cap.

Ce vă recomand eu acum, este de fapt o nouă metodă de diagnosticare mult mai precisă numită condilografie pe care o poți realiza la clinica sda-logo-vec. Ce presupune acesta? Ei bine, este o tehnică prin care medicul poate diagnostica mult mai precis afecțiunile cranio-mandibulare ale pacientului și poate stabili un tratament personalizat. Practic, condilograful înregistrează orice mișcare de dinamică a madibulei, fie ea și micronică, iar cu ajutorul unor software-uri specializate se poate realiza un diagnostic complet și un plan de tratament corect. Sună cool, nu-i așa? Așadar, ce-ar fi ca vara aceasta să avem grijă de dantură?

După cum spune și dr. Andi Drăguș de la SDA Medical într-un interviu acordat revistei Galenus:

“Din păcate, pacienții nu realizează importanța fiecărui dinte din cavitatea bucală și consecințele pierderii unui dinte sau a mai multora. Chiar discutam cu un coleg ortoped acest lucru și domnia sa mi-a justificat foarte simplu această atitudine: “fără o mână sau un picior afectat nu putem trăi la fel, dar fără câțiva dinți nu este nicio problemă. Viața pacientului nu se schimbă vizibil”… sau cel puțin asta e percepția majorității. Dar din păcate, timpul ne demonstrează altceva, iar afecțiuni corelate patologiilor stomatologice își fac ușor-ușor apariția. Îmi place foarte mult un proverb chinezesc pe care îl împărtășesc de fiecare dată când am ocazia: “cu dinții ne săpăm groapa” și cred că puține proverbe se apropie de adevăr mai mult ca acesta.”

SDA-2.1

V-am convins?

Dacă da, aveți mai jos datele de contact:

Facebook

Site

Adresă: Str. Ştirbei Vodă 110A, Bucureşti

5. Going to Therme

Până acum v-am pomenit de make-up, modă și sănătatea danturii, dar ce ați zice de puțină relaxare. După tot stresul acumulat pe parcursul acestui an, oricine merită acest privilegiu. Piscine, tobogane, saune, spa, hidromasaj și chiar o pădure tropicală, tot ceea ce vrei, aici găsești. Deschis recent, cu 3 spații destinate nevoilor fiecăruia, pare paradisul pe Pământ. Tarifele sunt pentru fiecare, depinzând de la mic la mare și sunt chiar tarife speciale pentru familie.

therme1

Cele 3 spații au denumiri fantastice și parcă-parcă te atrag în mrejele lor. Este vorba despre Elysium – zona cu saunele tematice, a piscinei cu vedere, a cabinetelor de masaj și a unui restaurant cu aceeași denumire; The Palm – zona cu pădurea tropicală, jacuzzi, a șezlongurilor cu hidromasaj și a celor 3 piscine cu aromaterapie; și, nu în ultimul rând, Galaxy – zona destinată familiei, cu tobogane uriașe, un restaurant și o piscină cu valuri.

therme2

Eu nu știu despre voi, dar aș avea nevoie de acea relaxare, și cu puțini bani puși deoparte, și cu vreo două prietene de mână, mergem să cucerim paradisul numit Therme. Și bineînțeles, veți afla totul despre această experiență.

Facebook

Site

Adresă: DN1, Otopeni – Balotești 077015

Ei bine, iată cele 5 lucruri pe care vi le recomand să le faceți vara aceasta. Ah, și încă un lucru – distrați-vă! Nu pierdeți șansa să vă vizitați rudele, prietenii, să mergeți la mare/munte, la festivaluri și concerte sau chiar în țări străine prin așa-zisele city break, pentru că așa îți trăiești viața și nu în fața calculatorului. Dar nu e nevoie să vă spun eu că YOLO!

EnSummer is already here and this means new summer plans and a new to do list. Of course, the first thing on the list should be a perfect beach body, but who am I kidding, when I’m the laziest in the summer and I’m craving for all that is sweet. Therefore, I will now advise you how to take more care of yourselves or how to be more chic this summer.

  1. Waterproof make-up

We all know very well that summer means sea, pool, a lot of heat, that will mess up your make-up. But we still wanna look good on the beach or at the pool. I don’t bring the news of waterproof make-up but it’s an important aspect to be taken into consideration every summer. Next, I will recommend you 2 must-have products for this summer.

waterproof

Because generally, in the summer, the make-up must be more natural, the first product that I recommend is the waterproof mascara. You can bathe without problems for hours in the sea or pool and your mascara will resist all day. I’m using the all-natural ingredients “Waterproof mascara with extract of seaweed and vitamin E” from Bottega Verde and I can say that it did not fail me, even when I bathed all day in the sea.

The second must-have product this summer is the eyeliner. I use eyeliner in almost every type of make-up, becoming an extremely important product in my make-up pouch. Maybe you do not want to plunge in the sea while wearing eyeliner, but in the summer, it’s better to use a waterproof eyeliner which will resist in high heat.

Anastasia-Covet-Waterproof-Eyeliner-3.jpg

     2. Flash tattoos

Since in the last few years the number of the boho style music festivals has increased, flash tattoos are their new trend. What are these? Easy to apply metallic tattoos which can last a week or even more. They are mostly golden/silver with black, but lately they can be found coloured or simply white. They’re very cool and can be found at reasonable prices in stores like 1000px-H&M-Logo.svg or bershka-logo.

      3. Boho style statement necklaces

As I mentioned this style, which became very trendy lately, and it’s about time we mention the necklaces characteristic to the boho style. If the statement necklaces seemed big to you, well, the boho ones are double or triple the size and with a more hippie-ish style. They look like two or three statement necklaces glued togheter and can be worn with simple outfits to give a hint of elengance and style. I still haven’t bought one yet, but I will not miss this chance this summer, and I hope you won’t either 😉

statement necklace

   4. A perfect smile

Maybe I surprised you here a little, but your teeth are a pretty important part of your body which mustn’t be neglected. Most people that I know (me as well) go to the dentist only when a problem arises. Well, regarding the fact that in the summer we no longer worry about college and the stressful courses (maybe just about your workplace), it’s about time that we focus our attention on our teeth to avoid the problems that might occur and give you major headaches.

What I’m recommending you now, is actually a new way of diagnosis, far more precise, called condilography and can be done at sda-logo-vec clinic. What does condilography mean? Well, it’s a new technique in which the doctor can diagnose more accurately the pacient’s craniomandibular affection and can establish a customized treatment. Practically, the dentist records any dynamic movement of the mandible, be it micronic or not, and with the help of some specialized softwares, a complete diagnosis and a correct treatment plan can be made. Sounds cool, doesn’t it? So how about this summer we take care of our teeth for a change?

sda2

As dr. Andi Drăguș from SDA Medical said, in a Galenus magazine interview:

“Unfortunately, the pacients do not realize the importance of every tooth in the oral cavity as well as the consequences of losing one of them or more. I was discussing this with an orthopaedic colleague and he explained this attitude very simple “without an affected arm or leg we cannot live the same, but without some teeth there is no problem. The life of the pacient is not visible changed”..or at least this is the majority’s perception. But unfortunately, the time shows us otherwise, and the afflictions related to dental pathologies are steadily increasing. I like very much a chinese proverb that I use with every chance I get: “greedy eaters dig their graves with their teeth” and I believe that very few proverbs are as close to the truth as this one.

sda3

Have I convinced you?

If the answer is yes, down below you have the contact information:

Facebook

Site

Adress: Ştirbei Vodă Street, No 110A, Bucharest

   5. Going to Therme

Up until now I’ve mentioned make-up, fashion and your teeth’s health, but how about a little relaxation. After all the stress gathered throughout this year, anyone deserves this luxury. Pools, slides, saunas, spas, hydromassage and even a tropical forest, anything you want, this is where you find it. Recently opened, with 3 zones perfect for each and every one, seems like Paradise on Earth. The prices are affordable for anyone, whether you are a grown-up or a child, and there are even special prices for families.

therme3

The 3 zones have fantastical names and maybe, just maybe they draw you in. I’m talking about Elysium – the zone of the themed saunas, of the pool with a view, of the massage cabinets and that of a restaurant of the same name; The Palm – the zone with a tropical forest, jacuzii, the hydromassage chaise longue and the 3 pools with aromatherapy; and last but not least, Galaxy – the family zone, with huge slides, a restaurant and a wave pool.

therme6

I don’t know about you but I would need this relax time, and with some saved up money, and two friends by my side, we’ll go conquer this Paradise called Therme. And of course, you’ll find out everything about it.

Facebook

Site

Adress: DN1, Otopeni – Balotești 077015

So, these are the 5 things to do this summer that I recommend. Ah, and one more thing – have fun! Do not waste your chance of visiting your relatives, friends, go to the seaside/mountains, festivals or concerts or even in a foreign state through the so-called city break, because that’s how you live your life, not in front of the computer. But I don’t have to tell you that YOLO!

Xoxo, Silvy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s