QUEENS Club Bucharest

Ro Dacă citești acest blog pentru prima oară și nu ești vreo cunoștință de a noastră, sigur nu știi că suntem voluntare într-o asociație de studenți numită ASLS . Unde ne îndreptăm făcând această afirmație când ar trebui să vorbim despre un club? Asociația are o mulțime de proiecte în diferite zone, printre care se numără și Diversity. Proiectul este dedicat minorităților precum comunitatea LGBTQ. Ne apropiem de ceea ce trebuie de fapt să discutăm, dar până intrăm în pâine, dacă vrei să afli mai multe informații despre eveniment apasă AICI!

DIVERSITY 2016 COVER.jpg

În caz că nu știai, este timpul să-ți dau vestea: în București există un club gay! Da, un club gay, unde chiar dacă nu ești gay, trebuie neapărat să mergi! Cum am ajuns acolo: după cum ți-am povestit despre Diversity, iar managerul a fost atât de drăguț încât ne-a oferit vouchere (o bere/ persoană) și intrare gratis. Da, și noi am fost două dintre mulții câștigători.

Împreună cu prietenii noștri, într-o vineri seara după ce proiectul a luat sfârșit, ne-am îndreptat spre club. Am ajuns acolo și am coborât pentru a fi întâmpinați de bodyguarzi. Da, clubul este într-un subsol destul de mare pentru a acomoda 200 de oameni și da, are toate hârtiile necesare pentru a funcționa. #colectiv

queens4

A fost un sentiment mirific să fii pe listă, iar bodyguarzi erau super de treabă. Am mers la garderobă, iar managerul a venit pentru a ne oferi berile gratis și, de asemenea, să vorbească cu noi. Și el era prietenos și amuzant, dar din nefericire pentru noi, gay. Nu a avut niciun dubiu că nu am fi hetero, dar ne-a asigurat că fetele hetero se distrează pe cinste în acest club.

 • Intrare: 10 RON
 • Prețuri: Dumnezeule, am nevoie de un serviciu, pentru că este prea scump. Nu am plătit pentru acea bere, dar un shot de tequila este 13 RON.  Pe bune acum, nici măcar în CHABOO sau ONE nu te costă atât un shot. Alte cifre nu putem să dăm, prea speriate ca să ne uităm în meniu.
 • Design Interior: Nu ne-a atras atenția foarte tare. Era alb simplu cu un tapet cu cerculețe colorate, nimic prea ieșit din comun. Împrejurul clubului, pe margini erau mese și scaune, negre presupun. Barul, piesa de rezistență a clubului, este în centrul, iar pe partea cealaltă de intrare este o mică scenă pentru striptease sau cântat?

queens2

 • Muzica: Muzică mainstream remixată. Remixurile au un oarecare vibe latino.
 • Mulțimea: Erau ceva oameni, dar nu era aglomerat. 
 • Baruri, DJ, Garderobă și Toaletă: Barul care are leduri ce își schimbă culoarea are o inimă cu aripi care atârnă. Dar hai să uităm de bar și să vorbim de barmani! Oh da, o altă poveste! Presupun că pe lângă noi și alte 2-3 persoane, singuri alți oameni hetero în acea încăpere erau barmani. Cum i-am descrie? Hot! Cum i-am descrie fără tricouri? Ochii nu pot să se uite la asemenea ciocolățele. Cum i-am descrie fără tricou și pantaloni? Era pentru următoarea noapte . . . . trist. Garderoba: este una cu o doamnă drăguță la vârsta a treia. Și . . . . mai sunt toaletele. Sunt două: una pentru femei, iar cealaltă pentru bărbați, dar cui îi pasă în acel club. Este în regulă. nu e cea mai murdară sau cea mai mirositoare baie în care am fost.

queens5

Recomandăm să mergeți în acel club,iar orientarea sexuală necontând, pentru că distracția este garantată. Și există un plus dacă este o noapte de striptease! Așa că nu o rata!

En If you read this blog for the first time and you ain’t an acquaintance of us, for sure you don’t know that we are volunteers in a students’ association aka ASLS (the Romanian acronym, because laziness to think about the English one, still wins). Where are we going with this statement when we are supposed to talk about a club? Our association has a lot of projects in differents fields, one of which is Diversity. The project is dedicated to the minorities such as the LGBTQ community. We are getting closer to what we are supposed to talk about, but before we get right to the point, if you want to find more infos about the event click HERE!

In case you didn’t know, now is time to break the news for you: there is a Gay Club in Bucharest. Yes, baby. A Gay club where even if you ain’t gay, you should definitely go! How did we end up there: We just told you about this Diversity project, well,  the manager of the club was kind enough to offer us vouchers (a beer/ each) and free entrance. Yes, we were two out of the many winners.

queens6

Together with our friends, on a Friday night after the project was finished, we headed to the club. Arrived there and went down the stairs to be welcomed by the bodyguards. Yeah, the club is in a basement, big enough to fit about 200 people and it has all the papers needed to still be open. #colectiv

Felt so good to be on the guest list and the bodyguards were super friendly. Went to the garderobe and the manager came to give us the beer and chat with us. He was friendly, too and also funny, but unfortunately for us, gay. The two of us was spotted as hetero right away, he didn’t even blink before saying that, but he reassured us that we will have a lot of fun. Which, we did.

 • Entrance Fee: 10 RON
 • Prices: Holy crap, I need a job, because it is expensive af. We didn’t pay for that beer, but a tequila shot was 13 RON. Like come on man, not even CHABOO and ONE charge this much for a freaking shot. We can’t give other numbers, too afraid to look over the menu.

queens1

 • Interior Design: Didn’t make us acknowledge it too much. The walls had a white wallpaper with some colorful circles, nothing fancy. All around the club, on the margins there were some tables and chairs, black I guess, the bar, the main piece of the club, was in the middle and on the other side of the entrance there was a mini stage for striptease and singing?
 • Music: Remixed mainstream music. The remixes had somehow more of a latino vibe.
 • Crowd: There were a bunch of people, but definitely not full.
 • Bars, Djs, Wardrobe and Toilet: The eye-catchy bar with led lights which change colors has a heart with wings hanging. But let’s forget about the bar and talk about the bartenders! Oh yes, another story! I guess that beside the two of us and maybe 2-3 other people, the only hetero people in that building were the bartenders. How would we describe them? Hot. How would we describe them without shirts? My eyes can’t handle such chocolates. How would we describe them without shirts and pants? That was for the next night . . . sad life. Wardrobe: there is one with a nice middle-aged lady. And . .  . there is the toilet. There are two: one for women and one for men, but who the heck cares there. It is ok . .ish, not the dirties or the smelliest I have been into.queens3

We recommend going there no matter what your sexual orientation is, because the fun is guaranteed. And there is a plus if there is a striptease night! So don’t miss that out!

Rating-Club

Addresse:

Bd. Carol 1 ,nr. 61
Bucharest, Romania

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s