Silver Church – Old vs. New

Ro Ce este Silver Church?

 1. Silver Church nu este o biserică.
 2.  Vechiul The Silver Church Club  era un CLUB.
   • Intrarea: Da, era o taxă de intrare, dar nu mai țin minte și cât
   • Îmbrăcăminte: Exista un dress code, dar nu mi-am dat niciodată seama de el. Singurul lucru pe care îl știu este faptul că băieții nu aveau voie în pantaloni scurți, tricou normal (trebuia sa fie polo sau să poarte cămașă) sau în hanorace (Dacă te uți la poze, nu mai este aceeași poveste). Dress code-ul nu se aplica atunci când erau concerte, dar imediat după, dacă nu erai îmbrăcat conform ”normelor” sau nu aveai 18 ani, paznicii te rugau să ieși afară.

  EnWhat was and what is Silver Church? 

   1. Prețurile: un shot = 5 lei, berea = 6-7 lei, long drinks = în jur de 11 lei.
   2. Design-ul Interior: Vechiul TSC a avut parte de mai multe schimbări în ultimii ani. La început era gri cu manechine îmbrăcate în lenjerie și cu abdomene de bărbați atârnând de arcade, după ce le-au scos, a sosit timpul pentru ecrane mari de televizor unde puneau desene ”vechi” perverse în care persoanele făceau sex, sex oral, orgii și o mulțime de alte lucruri.
   3. Concerte: Erau concerte, chiar așa am ajuns în TSC pentru prima oară, dar când au renovat clubul a doua oară, scena a fost ”scoasă”, adică ea era încă acolo, dar în loc de artiști, era plină de mese și scaune unde puteai să stai, dacă aveai rezervare.
   4. Muzica: era în regulă. în principal punea ce era în topurile muzicale.
   5. Mulțimea: În majoritatea timpului, clubul era plin, iar o mulțime de oameni se plângeau de acest inconvenient. Oamenii preferau să își facă rezervări, pe care le aveau doar până la ora 12, dar nu sunt sigură, decât să înoate în mulțime.
   6. Baruri, DJ, Garderobă și Toaletă: Țin minte că exista un bar pe partea dreaptă în spate ( dacă erai cu spatele la scenă), iar Dj-ul era pe partea stângă cum intrai, după ce nu a mai existat scena, iar garderoba era în partea stângă. Toaleta era curată și în fundul clubului, așa că dacă erai lângă ”scenă”, te aștepta un drum lung prin mulțime .Silver-Old
 3. Noul The Silver Church este un lounge/bar.
  • Intrare: nu există
  • Îmbrăcăminte: Prietena mea își făcea “griji” că n-o să mă lase să intru că aveam bocanci. Ei bine, n-a fost cazul. Am intrat fără probleme. Mulți însă, obișnuiți cu vechiul Silver, erau îmbrăcați fancy, fetele în fuste, rochii, iar băieții, cămăși, sacouri. Poate încă mai există dress-code. Poate.
  • Prețurile: un shot=7 Lei, berea=7-10 lei, long drinks=de la 15 lei în sus
  • Design-ul interior: well, faimoasele candelabre au fost înlocuite cu tuburi “de bambus”, un fel de lămpi atârnând care să inspire modernism. Mie îmi înspiră bambus. Not so fancy. Și mai sunt și becuri atârnând, care mi se pare destul de ok. Le-am văzut în multe pub-uri și chiar sunt la modă. Dar să nu uităm de naiurile gigantice puse drept arcade. Dacă stai să te gândești, naiul cu bambusul se potrivesc, și becurile cu țevile la vedere, dar aici sunt practic două teme care nu au nicio legătură una cu alta și nici omogenitate împreună.
  • Concerte: nu mai au scenăgata cu concertele
  • Muzica: ținând cont că Dj-ii de acum din Silver sunt cei din Kultur, aș putea spune că e chiar ok: o combinație de trap/dubstep/electro/rock și pop.
  • Mulțimea: înghesuială, însă nu chiar așa multă încât să zici că stai ca sardinele, ci pe-aproape. Acum depinde și de locul în care stai. Noi am stat în fața dj-ilor și probabil de-asta era mai înghesuit. În spate când am fost, nici nu prea era lume.
  • Baruri, DJ, Garderobă și Toaletă: acum e acum. Am așteptat să ajung aici ca să spun adevărata diferență între vechiul și noul Silver. În primul rând, barul e în fucking centru. Adică pe bune. Nu-l pot numi club, dacă are un ditamai barul pe centru, oamenii fiind nevoiți să danseze pe lângă bar. De aceea mă îndoiesc că cineva își va dori să concerteze într-un loc în care oamenii nici măcar nu pot sta pi șentru 😐 Garderoba, Dj-ii și toaleta, sunt toate la un loc. Cum intri, ai garderoba în dreapta, iar Dj-ii sunt despărțiți de garderobă de un perete. Apoi, în dreapta Dj-ilor, este toaleta. Ce să mai.colaj silver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Silver Church is not an actual church.
 • . The old The Silver Church Club was a CLUB.
  • Entrance Fee: checked, tho’ I don’t really remember how much it was
  • Dress Code: Yes, there was a dress code, but I never figured it out. The only thing I know is that guys couldn’t enter with shorts, a normal t-shirt (they had to wear a polo t-shirt or a shirt) or even hoodie(If you look at the photos, they beg to differ). The dress code didn’t apply when there were concerts, but right after if you were under dressed or under 18 years old, the bodyguards will ask you to get out.
  • Prices: a shot = 5 Lei, beer – 6-7 Lei, long drinks – around 11 Lei
  • Interior Design: Well the old TSC had more makeovers during the years. At first it was grey with mannequin puppets dressed in lingerie and men torsos hanging on the arcades, after they removed them, it was time for big screen TV where they would display “old”rated drawings with people having sex, oral, orgies and a lot of other stuffs.
  • Concerts: There were a lot of concerts, that is how I got there for the first time, but when they did give the club a second makeover the stage was gone, I mean it was still there, instead of artists, it was full of tables and sofas where you could sit, if you had a reservation.
  • Music: The music was alright, mostly what was in the music tops.
  • Crowd: Most of the time, the club was full and a lot of people were complaining about it. People would have rather had a reservation, which they would have until 12 o’clock , but don’t quote me on it, than come and swim in the crowd.
  • Bars, Djs, Wardrobe and Toilet: I remember there was a bar,  on the left (if you were facing the stage with your back) almost at the back of the club, the Dj was on the left, after the stage was gone,  right next to the entrance and the wardrobe was on the right. The toilet was clean and at the back of the club, so if you were in front of the stage, a long ride through the crowd was awaiting you.Rating-Old
 • The new Silver Church is a lounge/bar
 • Entrance fee: there is none
 • Dress-code: My friend was “worried” that they wouldn’t let me in because i was wearing safety boots. Well, that wasn’t the case. I got in, without any problems. Many people though, accustomed with the old Silver were dressed fancy, girls with skirts or dresses and boys with shirts and spencers. Maybe, there’s still a dress-code. Maybe.
 • Prices: shot=7 Lei, beer=7-10 Lei, long drinks=from 15 Lei
 • Interior design: well, the famous chandeliers were replaced by “bamboo” tubes, some kind of hanging lamps that would inspire modernism. To me, it seems like bambus. Not so fancy. And there are some hanging light bulbs, which are actually nice. I saw them in many pub and they’re trendy. But let’s not forget about the enormous pan-pipes that are meant to be arcades. If you think about it, pan-pipes with bamboos are a match and also the bulbs with the sticking-out pipes, but we are talking about two different themes that have no connection whatsoever, nor do they match altogheter.
 • Concerts: no more stage=> no more concerts
 • Music: well, bearing in mind that Kultur’s dj-s are now Silver’s, i could say that it’s ok: a combination of trap/dubstep/electro/rock and pop.
 • Crowd: pretty crowded, but not so much. It also depends where you’re staying. We stayed near the DJ-s and maybe that’s why it was more crowded. When we wentto the back, there weren’t many people there.
 • Bars, DJ, Wardrobe and Toilets: now, we’re talking. I’ve been waiting to get here in order to point the real difference between the old and the new Silver. Firstly, the bar is on the fucking middle. Like, really. I can’t call it a club if it has a huge bar on the middle, people having to dance around it. That’s why, i doubt someone will hold a concert in a place where people can’t stay in the center:| The wardrobe, the Djs and the toilet, are all in one place. As you enter, you have the wardrobe on the right, and the Djs are separated by the wardrobe with a wall. Then,  on the Djs’ right, there is the toilet. What can I say.Rating-New
Addresse:
Calea Plevnei, No. 61
District 6, Bucharest, Romania
Advertisements

One thought on “Silver Church – Old vs. New

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s